Regulamin

Dziękujemy za wizytę na stronie naszej firmy BedBugs.pl.

Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce "Polityka Prywatności", tam znajdą państwo informacje o zasadach przechowywania informacji o wykonanych zabiegach i informacjach jakie przechowujemy.

Komunikacja elektroniczna

Kiedy odwiedzasz naszą stronę lub komunikujesz się z nami telefonicznie, sms lub drogą e-mailową, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości telefonicznie, sms lub e-mail. Ponadto rozumie się że wszelkie umowy, ustalenia, powiadomienia oraz inne komunikaty, które zostają Państwu przekazane, spełniają wszelkie wymogi prawne i są wiążące.Regulamin świadczenia usług

Definicje:
  - Firma BedBug jest własnością spółki T&S Sp. z o.o. Warszawa 04-076 al. Jerzego Waszyngtona 146/203 Nip:1132915524  wpisaną do Rejestru
   Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631089.
  - Firma Bed Bug świadczy usługi dezynsekcji i deratyzacji
  - Klient - podmiot zamawiający usługi dezynsekcji, deratyzacji, korzystający odpłatnie z usług świadczonych przez firmę Bed Bug na zasadach określonych w
   regulaminie.
  - Zlecenie lub usługa - zamówienie wykonania prac związanych z dezynfekcją/dezynsekcją/deratyzacją danego mieszkania/ pomieszczenia zlecone przez
   klienta. Zamówienie musi być zgodne z rodzajem zabiegu wykonywane przez firmę Bed Bug.
  - Termin - data oraz czas wykonania usługi zamówionej przez klienta.
  - Pracownik - osoba fizyczna wykonująca zabieg lub oględziny.
  - Regulamin - wszystkie informacje zawarte poniżej.
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Bed Bug działającej na terenie Warszawy i okolic. Określa on Prawa i obowiązki
      klienta oraz firmy Bed Bug. Zawarte są tu zasady wykonywania świadczonych usług.
  1.2 Korzystanie z usług firmy Bed Bug wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na warunki określone w regulaminie.
  1.3 Firma Dezynsekcyjna zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem na stronie, telefonicznie, sms lub e-mail.
  1.4 Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie otrzymania Firmę adresu oraz terminu wykonania zlecenia złożonych na stronie, telefonicznie,
        sms lub e-mail.
  1.5 Firma udziela wszelkich niezbędnych wyjaśnień na stronie o wykonywanych zabiegach w zakładce Usługi dostępnej na stronie    
     www.bedbug.pl
  1.6 Firma informuje o cenniku podstawowym oraz sposobie wyliczania dodatkowych pomieszczeń na stronie www.bedbug.pl
  1.7 Wszystkie usługi dodatkowe są płatne, klient powinien jak najdokładniej opisać mieszkanie w celu ustalenia ceny.
  1.8 Kwota może ulec zmianie w przypadku dużego zarobaczenia, jeżeli będzie trzeba użyć podwójnej dawki chemii.
  1.9 Firma powinna poinformować klienta o zmianie kwoty za usługę w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
2) PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  2.1 Klient może anulować Zlecenie na 24g przez planowanym Zabiegiem.
  2.2 W przypadku niedotrzymania w.w terminu i anulowania Zlecenia. Firma ma prawo domagać się opłaty manipulacyjnej w wysokości.
3)OBOWIĄZKI STRON
  3.1 Firma wykonująca zabieg dezynsekcji, w tym Pracownik wykonuje zabieg z zaleceniami producenta,.
  3.2 Klient zobowiązuje się do podania wszelkich informacji o rodzaju zabiegu/ pomieszczeniach/ metrażu jak najdokładniej w celu wyceny  
    zabiegu.
  3.3 Firma nie gwarantuje usunięcia insektów w przypadku budynków wielomieszkaniowych. Dopiero współdziałanie z sąsiadami i administracją
    umożliwi pozbycie się problemu.
4) Gwarancja i jej warunki
 Warunki gwarancji muszą być spełnione, w przypadku niedopatrzeń Firma ma prawo odmówić gwarancji i wykonania dodatkowego zabiegu. Tylko  
 przestrzegając zaleceń ekipy dezynsekcyjnej uda się wyeliminować problem w 100%. 
4.1 Zamgławianie ULV 12 miesięcy gwarancji
   - wykonanie 3 zabiegów zamgławiania ULV (1 zabieg dorosłe osobniki, 2 zabieg osobniki świeżo wyklute, 3 zabieg prewencyjny)
   - wykonanie zabiegu we wszystkich pomieszczeniach w tym samym czasie na jednym zabiegu.
   - dbanie o porządek w domu a w szczególności w skrzyniach oraz okolicy łózka.
   - nie sprzątanie powierzchni miedzy zabiegami chyba że w dzień przed 2 lub 3 zabiegiem.
   - wypranie wszystkich rzeczy ze skrzyń, prześcieradeł, poszewek, zasłonek, firanek w temp 60 stopni.
   - anonimowe poinformowanie administracji/ wspólnoty o problemie na budynku. (najlepiej zachować zdjęcie)
   - posiadanie wszystkich formularzy po zabiegach.
4.2 Żelowanie z antraktem wabiącym 12 miesięcy gwarancji
   - wykonanie 2 zabiegów w odstępach 3 miesięcy.
   - wykonanie zabiegu we wszystkich pomieszczeniach.
   - poinformowanie administracji o problemie na budynku i prośba o wykonanie dezynsekcji na klatkach schodowych i zsypach.
   - uszczelnienie wszystkich rur, pęknięć i szpar.
   - uszczelnienie rur żeby odciąć dopływ wody dla insektów.
   - nie zostawianie naczyń w zlewie na noc oraz staranne wycieranie okolic.
   - nie sprzątanie trutki rozłożonej w miejscach gromadzenia insektów.
   - sprzątanie resztek jedzenia i okolic pod szafkami. Nie zostawiać na noc jedzenia dla zwierząt.  
   - posiadanie wszystkich formularzy po zabiegach.
5) Odpowiedzialność stron
   5.1 Firma dezynsekcyjna wykonuje zabieg w Terminie wyznaczonym przez Klienta.
   5.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za możliwe opóźnienia związane z czynnikami losowymi (wypadki, korki, awaria sprzętu, nie wystarczająca ilość      chemii). Jeżeli zabieg nie będzie mógł być przeprowadzony w wyznaczonym Terminie Firma tego samego dnia podaje najbliższy wolny termin
     wykonania usługi dezynsekcji. 
   5.3 Firma zastrzega sobie możliwość odwołania zabiegu jeżeli wystąpią czynniki losowe uniemożliwiające wykonanie zabiegu.
   5.4 Klient może odmówić wykonania zabiegu w przypadku kiedy opóźnienie przekroczy czas 1g przewidziany na zabieg. 
   5.5 Klient oświadcza że jest uprawniony do wezwania ekipy dezynsekcyjnej przez właściciela oraz innych domowników.
   5.6 Klient oświadcza że podane fakty drogą elektroniczną nie będą mocno odbiegać od stanu faktycznego. Jeżeli tak będzie Firma ma prawo wycenić
     usługę na nowo.
   5.7 Klient jest zobowiązany do poinformowania innych domowników o wykonywanym zabiegu i postępowaniu po nim.
   5.8 Klient jest odpowiedzialny za wyprowadzenie zwierząt i zabranie je do miejsca gdzie nie będą miały kontaktu z chemią w przypadku zamgławiania psy      3-4 godzin koty 12 godzin, zwierzęta wodne przykryte i filtr powietrza wyłączony do czasu opadnięcia mgły i przewietrzenia mieszkania. 
   5.9 Klient umożliwi Firmie dostęp do pomieszczeń w których ma być wykonany zabieg w wcześniej ustalonym terminie.
   5.10 Firma odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie i nie umyślnie z winny naszych pracowników do wartości zabiegu.
6) Płatności
   6.1 Płatności gotówkowe są honorowane w dniu zabiegu po wykonaniu usługi.
   6.2 Płatności bezgotówkowe faktury/ przelewy/ BLIK/ terminal płatniczy(wkrótce).
   6.3 Wszystkie cenny widoczne na stronie są cenami Netto +23% VAT.